کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • مهراد رستمي

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت | پروژه ای | دورکاری

  1397-10-25

  میزان حقوق درخواستی :

 • مدرسی مونا

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | پاره وقت |

  1397-10-19

  میزان حقوق درخواستی : ریال1500000

 • امیر اکبری

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت | پروژه ای |

  1397-10-25

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • علی اصغر خورزاده

  نحوه های همکاری مورد تمایل:

  1397-10-15

  میزان حقوق درخواستی :

 • امید زاهد

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-10-15

  میزان حقوق درخواستی : ریال40000000

 • مجید سحری

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-10-11

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • کاووس خادمی پور

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-10-11

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • نفیسه ابراهیمیان

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-10-9

  میزان حقوق درخواستی : ریال15000000

 • نیما اجلالی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-10-6

  میزان حقوق درخواستی : ریال15000000