کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • Mohsen Moradi

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت | پروژه ای | دورکاری

  1398-2-5

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • سجاد آقاجری

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1398-2-4

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • آیدا فنایی

  نحوه های همکاری مورد تمایل:

  1398-2-2

  میزان حقوق درخواستی :

 • کتایون گودرزی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1398-2-2

  میزان حقوق درخواستی :

 • mitra sadeghipour

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت |

  1398-2-1

  میزان حقوق درخواستی : ریال35000000

 • حسن آذری

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت |

  1398-1-31

  میزان حقوق درخواستی : حداقل اداره کار

 • محمد جعفری

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1398-1-31

  میزان حقوق درخواستی : ریال15000000

 • مریم حسینی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1398-1-31

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • محمد رضا شریفی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: پاره وقت |

  1398-1-31

  میزان حقوق درخواستی :