کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • مجتبی خوش صفت

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | پروژه ای |

  1398-1-29

  میزان حقوق درخواستی :

 • مهران صفوی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت | پروژه ای | دورکاری

  1397-10-30

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • سید امین اسلامی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت | پروژه ای | دورکاری

  1397-5-29

  میزان حقوق درخواستی :

 • علیرضا قدیری

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-2-28

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • پروانه فرشچی

  نحوه های همکاری مورد تمایل:

  1395-12-24

  میزان حقوق درخواستی :