کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • مریم خسروی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: کوتاه مدت تمام وقت |

  1397-6-18

  میزان حقوق درخواستی : ریال8000000

 • زهرا گل سرخی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: پاره وقت | دورکاری

  1397-4-19

  میزان حقوق درخواستی : ریال60000000