کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • مجید خانی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-12-10

  میزان حقوق درخواستی : حداقل اداره کار

 • بابک قنبرزاده

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-7-19

  میزان حقوق درخواستی : ریالیک میلیون و دویست

 • مسعود حسین نژاد سلیمی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: پاره وقت |

  1397-5-24

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • سپهر علی کوچکی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت |

  1397-2-26

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • شهاب رویائی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت |

  1396-5-12

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما