کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • بهزاد نوروزی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-7-3

  میزان حقوق درخواستی : ریال2000000

 • مهدی نصرمقدم

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1396-9-20

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • میلاد اسمعیلی خو

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت | پروژه ای | دورکاری

  1396-1-31

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما