کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • حبیب اله فاتح

  نحوه های همکاری مورد تمایل: دورکاری

  1397-5-4

  میزان حقوق درخواستی : ریال20000000

 • آرزو قدیمی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: دورکاری

  1396-9-19

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما