کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • محمدحسین اقدسی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت |

  1397-3-1

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • محمد مرادی پور

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت |

  1397-3-14

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • احمد فراهانی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت | پروژه ای | دورکاری

  1396-12-9

  میزان حقوق درخواستی : ریال40000000

 • مهسا تعاونی طارمسری

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت | پروژه ای |

  1395-12-3

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما