کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • ایوب کریمی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-5-15

  میزان حقوق درخواستی : ریال1500000

 • احمدی امیرحسین

  نحوه های همکاری مورد تمایل: کوتاه مدت تمام وقت | پروژه ای | دورکاری

  1397-4-3

  میزان حقوق درخواستی : ریال15000000