کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • یوسف ولی پور

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | دورکاری

  1397-4-22

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • فاطمه حیدری

  نحوه های همکاری مورد تمایل: پاره وقت |

  1398-1-31

  میزان حقوق درخواستی : حداقل اداره کار