کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • حامد فتحعلی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | پاره وقت | پروژه ای |

  1397-9-21

  میزان حقوق درخواستی :

 • رویا اکبری

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-8-5

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • سارگل اشنادر

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-2-13

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما