کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • بهنام سلطاني

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-6-18

  میزان حقوق درخواستی : ریال20000000

 • علی باقری

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1396-9-1

  میزان حقوق درخواستی : حداقل اداره کار