کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • کتایون گودرزی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1398-2-2

  میزان حقوق درخواستی :

 • Morteza ghadimi ghadimi

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-11-5

  میزان حقوق درخواستی : حداقل اداره کار

 • الهام شیری

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت | پروژه ای | دورکاری

  1397-6-21

  میزان حقوق درخواستی : ریال25000000

 • سپیده حیرانی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-6-15

  میزان حقوق درخواستی :

 • مسعود براتی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: پاره وقت |

  1397-5-14

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • رضا قناتی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت |

  1397-3-5

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • عطا سجادی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: پاره وقت | پروژه ای | دورکاری

  1396-9-27

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما