کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • امید میرعبدالعظیمی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت | پروژه ای |

  1397-5-15

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • محمد مالمیر

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-2-11

  میزان حقوق درخواستی : ریال20000000

 • رضا آرمان مهر

  نحوه های همکاری مورد تمایل: پاره وقت | پروژه ای |

  1396-7-6

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما