کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • هاشمي مهدي

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-5-6

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • اسماعیل هداوند

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-3-2

  میزان حقوق درخواستی :