کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • مهری عامری

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | پروژه ای |

  1395-12-25

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • فاطمه زارعی

  نحوه های همکاری مورد تمایل:

  1395-12-25

  میزان حقوق درخواستی :