کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • امید زاهد

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-10-15

  میزان حقوق درخواستی : ریال40000000

 • مسعود ایلانلو

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-7-22

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • محمد ندری

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-6-9

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • علی روستا

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1396-9-14

  میزان حقوق درخواستی : ریال50000000

 • مسعود فلاح خيرخواه

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1396-1-27

  میزان حقوق درخواستی : حداقل اداره کار