کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • مهدي هاشمي

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-5-17

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • حمیدرضا عابدی فیروزجایی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-2-26

  میزان حقوق درخواستی : ریال17/000/000