کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • حسن آذری

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت |

  1398-1-31

  میزان حقوق درخواستی : حداقل اداره کار

 • سیده عادله موسوی لله رودی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: پاره وقت |

  1397-11-9

  میزان حقوق درخواستی : ریال1800000

 • فرید مسیب زاده

  نحوه های همکاری مورد تمایل: کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت | پروژه ای | دورکاری

  1397-9-9

  میزان حقوق درخواستی : حداقل اداره کار

 • اسعد حسینی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-8-30

  میزان حقوق درخواستی : ریال

 • بهزاد نوروزی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-7-3

  میزان حقوق درخواستی : ریال2000000

 • حسین مصلایی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت |

  1397-5-2

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • Hassan Zaferani Zaferani

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-2-10

  میزان حقوق درخواستی :