کارجویان عزیز پس از ثبت رزومه برای ثبت نام در مرکز کاریابی جابین ایران با موسسه تماس حاصل فرمایید

موقعیت :

صفحه اصلی جستجوی رزومه کارجویان

جستجو در میان زرومه ها

کشور

جنسیت

سطح تخصص

نتایج جستجو

 • محمودنیا سپیده

  نحوه های همکاری مورد تمایل: پاره وقت |

  1397-11-17

  میزان حقوق درخواستی :

 • امیر اکبری

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت | پروژه ای |

  1397-10-25

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • احسان خداداد قنبر

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-9-30

  میزان حقوق درخواستی : ریال2500000

 • سیدمیلاد سیدکاشانی

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت | پاره وقت | دورکاری

  1397-9-26

  میزان حقوق درخواستی : ریال4500000میلیون تومان

 • کامبیز یوسغی صفت

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-7-3

  میزان حقوق درخواستی : میزان تعیین شده توسط کارفرما

 • جعفری امیر

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت |

  1397-3-10

  میزان حقوق درخواستی : ریال50000000 ریال

 • رامین خوشقدم

  نحوه های همکاری مورد تمایل: بلند مدت تمام وقت | کوتاه مدت تمام وقت |

  1397-5-3

  میزان حقوق درخواستی : ریال20000000